femac_1998_2015EnglishV

F emac i el clúster dels medis de producció agrícola de Catalunya assumeixen com a propi el repte de contribuir a una agricultura global i més sostenible, creant un entorn i un futur més competitiu per a les empreses i institucions que conformen el clúster, a través de la innovació, la internacionalització i la cooperació.