El Cluster de la maquinària i els medis de producció agrícola de Catalunya

LA NOSTRA APOSTA


” Desenvolupar i posar en marxa projectes que combinin les possibilitats i la visió de les empreses fabricants dels medis de producció agrícola i els diferents agents que el conformen la seva cadena de valor.

per a una agricultura global i sostenible

FEMAC i el Clúster dels Medis de Producció a Catalunya assumeixen com a propi el repte de contribuir a una agricultura global i més sostenible, creant un entorn i un futur més competitiu per a les empreses i institucions que conformen el clúster, a través de la Innovació, la Internacionalització i la Cooperació.

L’agricultura al segle 21 s’enfronta a diversos reptes: Ha de produir més aliments i fibres per alimentar una població en creixement, amb una força de treball rural més petita, més matèries primeres per a un mercat de la bioenergia potencialment enorme, adoptar mètodes de producció més eficients i sostenibles i adaptar-se al canvi climàtic.

Després de més d’una dècada, FEMAC ha decidit integrar una estratègia intel·ligent d’Especialització en el Clúster per respondre millor als complexos reptes de desenvolupament agrícola a través dels següents enfocaments:

  • Rejoveniment del sector dels medis de producció agrícola a través d’activitats de major valor afegit i nous nínxols de mercat.
  • La modernització mitjançant l’adopció i difusió de les noves tecnologies facilitadores (TFE) com la fotònica, l’electrònica i els SIG i GPS.
  • El desenvolupament de noves activitats econòmiques a través d’innovacions radicals de canvi i avanç tecnològic; i
  • Aprofitar les noves formes d’innovació com la innovació oberta i dirigida per l’usuari, la innovació social i la innovació de serveis.

Com les empreses es poden beneficiar del Clúster ?

INTEGRAR

El sector dels medis de producció agrícola és cada cop més divers, així com les seves línies de negoci. Per això cal integrar les empreses de tota la cadena de valor del sector i establir noves sinergies.

INNOVAR

El sector es transforma. La DIGITALITZACIÓ ha arribat per a quedar-s’hi. Cal innovar, buscar nous models de negoci i adaptàs al nou entorn.

COOPERAR

El sector dels medis de producció agrícola es la primera baula de la cadena de valor agroalimentària, cal cooperar i establir ponts. Tot comença amb nosaltres.

INTERNACIONALITZAR-SE

L’agricultura és global. Cal promoure l’obertura de tot el sector als mercats internacionals.

CREEM XARXA
La FEMAC lidera una extensa xarxa de relacions de confiança , on els seus socis poden connectar-se amb altres empreses i entitats mitjançant activitats de networking.
REFORÇ ESTRATÈGIC
La FEMAC buscar enfortir el sector català dels Medis de Producció Agrícola mitjançant l’anàlisi del sector i la unió de totes les seves sensibilitats.
INTERNACIONALITZACIÓ
Una eina per ampliar el focus del negoci a través de la relació del Clúster amb les principals entitats econòmiques, polítiques i socials, així com les xarxes de clústers d’àmbit català, espanyol i internacional.
PROJECTES D'INNOVACIÓ
Un vehicle per captar fons públics, per a la posada en marxa de nous projectes i noves idees, i aprofundir en les relacions entre els principals Centres Tecnològics del País.
DIÀLEG
Un espai de diàleg, entre els principals actors, que integra la diversitat del sector dels Medis de Producció Agrícola.
PARTICIPACIÓ CONJUNTA
Sessions específiques d‘immersions estratègiques, formació especialitzada, Grups de Treball, workshops, etc..