RED SCALE

El projecte té com a objectiu el desenvolupament d’un equip capaç d’identificar i explicar de forma automàtica el nombre d’individus de Aonidiella aurantii capturats en un parany estàndard.
Aquesta monitorització es realitzaria mitjançant un sistema d’imatge multiespectral, el qual permet obtenir informació de la distribució de la intensitat de la llum reflectida per un objecte, en funció d’una magnitud característica, en aquest cas, la longitud d’ona que estigui reflectint (o emetent) l’objecte en qüestió.
Els sistemes multiespectrals poden treballar en diferents regions de l’espectre electromagnètic, però un estudi preliminar revelarà les bandes espectrals en les quals s’obté la informació més rellevant d’aquests insectes. D’aquesta manera, el desenvolupament dels algoritmes de detecció i recompte s’orientarà a l’anàlisi específica de les dades capturades en aquestes bandes.
Un altre avantatge d’aquests sistemes és la incorporació de càmeres, el que aporta no només informació espectral, sinó també espacial. Aquesta característica permetrà incorporar un segon factor discriminant en el recompte automàtic, la mida / forma dels insectes, augmentant la precisió de l’algorisme.

Amb el suport de :  

With the support of: