femac_1998_2015EnglishV

FЕМАC и КЛЪСТЕРА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА НА КАТАЛУНИЯ приемат като лично предизвикателство да спомогнат за едно Глобално и по-устойчиво селско стопанство, създавайки среда и по-конкурентно бъдеще за фирмите и институциите, които съставят Клъстера, чрез Иновации,  Интернационализация и Сътрудничество.