ARROBADERA 4.0

 

Arrobadera 4.0: Disseny d’un sistema mecànic sensoritzat per a la separació de purins a l’interior d’instal·lacions porcina»

L’objectiu general del projecte consisteix en el disseny i la construcció d’un prototip d’arrobadera, sensoritzat i automatitzat, per a la retirada automàtica dels purins en instal·lacions porcines, així com la digitalització de les instal·lacions per a la reducció objectiva de la concentració d’amoníac i gasos d’efecte hivernacle (GEI) a l’interior de les instal·lacions esmentades.

El projecte està liderat pel Clúster Espanyol de Productors de Bestiar Porcí (I+Porc), i en el que participen., Imasde Agroalimentaria, SL (Imasde), Piensos Costa S.A: (Piensos Costa), l’empresa Etxe Holz S.L. (Etxe Holsz) , i el clúster FEMAC.  

La consecució de l’objectiu no només aportarà avantatges pel que fa a les emissions de NH3 i altres GEI de les granges porcines, sinó que permetrà la comprovació empírica del compliment de la normativa (càlculs ECOGAN), així com l’aplicació de tècniques de tractament massiu de dades per a avaluar l’efecte d’altres variables relacionades amb el maneig o l’alimentació dels animals sobre la producció de gasos contaminants. A través d’un sistema IoT connectat amb un sistema d’emmagatzematge i computació al núvol es pretén convertir les dades en informació que permeti comprovar de manera empírica el compliment de la normativa vigent, els beneficis de la reducció de les emissions de gasos a la producció porcina, la bioseguretat i higiene, les alternatives de revaloració de les dejeccions i/o les possibilitats de depuració que redueixin la petjada hídrica (reduint l’aigua grisa).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

Definició de les variables i dels sistemes de recollida, emmagatzematge i visualització de les dades.

  • Instal·lació de sensors i captura de dades per definir un estàndard de referència
    • Sensorització de granges porcines d’esquer per a la captura automàtica de dades que permetin avaluar i gestionar el maneig del purí a l’interior de la nau.
    • Anàlisi de variables mesurades en temps real relacionades amb l’emissió de gasos contaminants a l’interior de naus d’engreixament de porcs i disseny i validació de noves alternatives (MTD) per reduir aquestes emissions.
      Categorització dels purins mitjançant la separació de la fracció líquida i sòlida, en funció del funcionament de l’arrovadera i del disseny dels fossats.
  • Disseny d’un prototip sensoritzat i automatitzat d’arrovadora intel·ligent.
  • Comunicació i divulgació dels avenços del projecte.

SOCIS DEL PROJECTE

 

Cluster FEMAC

Socio Beneficiario

i+PORC

Coordinador

PIENSOS COSTA

Socio Beneficiario

ETXE HOLZ

Socio Beneficiario

IMASDE

Socio Beneficiario

AMB EL SUPORT DE :

With the support of: