DISSENY D’UN CONTROLADOR ELECTRÒNIC PER L’APLICACIÓ DE PURINS

DISSENY D’UN CONTROLADOR ELECTRÒNIC PER L’APLICACIÓ DE PURINS

CATEGORIA: PROJECTES D’INNOVACIÓ

Aquest projecte sorgeix arrel de l’estudi d’acceptabilitat d’una màquina d’aplicació de purins, on es va arribar a la conclusió que un aplicador d’aquestes característiques aportaria una sèrie de beneficis tant al sòl com a l’entorn que fins ara, amb els mètodes actuals no es podien obtenir.

Ambientalment, el sistema localitza de forma dosificada el fertilitzant liquid a poca alçada del terra, el que permet reduir la emisió de gasos d’efecte hivernacle, de la mateixa manera que evita les olors desagradables a les poblacions properes.

Econòmicament, aquest sistema permetrà valoritzar el residu orgànic (purin) i donar-li un valor de mercat segons el seu contingut en nitrat, potasi i sulfat.

El controlador és molt simple pel pagés, en la pantalla de control especifica quina quantitat de nitrogen ell vol incorporar al sòl per hectàrea i com d’ample és el seu terreny. El controlador calcularà en funció de la informació indicada, quants litres totals de purin es necessita i ho dosificarà d’acord els paràmetres de conductivitat del nitrogen a la cisterna, l’amplada del aplicador i la velocitat del tractor.

ESTUDI D’ACCEPTABILITAT D’UNA MÀQUINA D’APLICACIÓ DE PURINS-FGM

CATEGORIA: PROJECTES D’INNOVACIÓ

L’estudi, finalitzat al maig de 2012, va tenir com a principal objectiu, determinar la viabilitat tècnica pel disseny d’un sistema d’aplicació de purins localitzats,  format per aplicador mecànic + control electrònic, que permeti fer aplicacions amb dosis més ajustades segons les necessitats dels cultius.

PRÒXIMAMENT S’ADJUNTARÀ PDF DEL PROJECTE (PER A MÉS INFO VISITAR VERSIÓ EN CASTELLÀ)