El Clúster Català de la Maquinaria Agrícola – FEMAC, va celebrar el passat 6 de setembre,  en un acte presidit pel Ml Hble. President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, al Castell del Remei en la localitat de Penelles, el seu quinzè aniversari, acompanyat per gran part dels membres que el formen, des de fabricants, enginyeries, centres de recerca, universitats, etc. I personalitats que van desenvolupar un paper important en la seva constitució.

Tant és així, que es va voler retre un petit homenatge, tant a les persones físiques com a les institucions que, d’alguna manera van impulsar el naixement del clúster.

Una escultura inspirada en la història de l’agricultura, que representa les tres eines que el pagès utilitzava per llaurar, segar i batre l’era, va simbolitzar aquest agraïment als “responsables” dels primers passos de la FEMAC

Com a agraïment institucional se li va reconèixer a l’antic COPCA i CIDEM, ara ACC1Ó, representada pel seu conseller delegat, el Sr. Josep Moragas, el seu suport des del principi fins a l’actualitat, a la Diputació de Lleida, presidida actualment pel Sr. Joan Reñé, que va finançar el clúster en els seus inicis i a la FEMEL, representada pel seu president el Sr. Estanislau Grau, que ens va acollir i facilitar l’oficina per poder començar.

Com a mencions individuals especials, el Sr. Santiago Planas, Director del Centre de Mecanització Agrària al 1997, el Sr. Antoni Subirà, Conseller d’Indústria, Comerç i turisme de la Generalitat de Catalunya al 1997, el Sr. Jaume Angerri Director General de Comerç al 1997, el Sr. Miquel Folguera President de la FEMEL al 1997 i tot i no podar comptar amb la seva presència també al Sr. Josep Grau, president de la diputació de Lleida el 1997.