El servei d’assessorament CLÚSTER 4.0 té per objectiu impulsar una cartera de projectes d’incorporació de tecnologies d’Indústria 4.0 ajustades a les necessitats i particularitats del Sector que promogui sinèrgies entre les empreses de la cadena de valor i potencií i enforteixi l’ecosistema.

Experts en diferents àmbits tecnològics d’indústria 4.0 i en digitalització d’Eurecat, conjuntament amb les empreses del sector, identificaran i prioritzaran projectes en base a requeriments tecnològics, de mercat i a les especificitats i necessitats de les empreses del Clúster.

.

 Objectiu

Identificar la situació de digitalització actual a través de l’anàlisi de: la tipologia de productes, els actuals processos de disseny i fabricació, les tecnologies i solucions TIC utilitzades pel control i la gestió, el nivell de formació dels treballadors, el catàleg de referències, la tipologia de clients i els mercats actuals, entre d’altres aspectes.

Metodologia.

S’entrevistarà personal clau en diferents empreses de la cadena de valor del clúster

Objectius

Identificar oportunitats, reptes i vectors de canvi que potenciadors de la cadena de valor en general i d’iniciatives  d’incorporació de tecnologies 4.0 en particular

Metodologia.

 Sessió de creativitat amb dinàmica Dinàmica Lego ® Serious Play ® orientada a:

Analitzar els Recursos, Capacitats i Rols (RCR) dels diferents agents del sector (empreses, clúster, administració, etc.) actuals i futurs.

  • Explorar sinèrgies existents i noves.
  • Identificar oportunitats d’incorporació de tecnologia.
  • Identificar accions possibles per part dels agents del sector per tal d’aprofitar i enfortir els recursos disponibles.

Objectiu

 

  • Prioritzar i seleccionar les iniciatives generades en Fase 2.
  • Conceptualitzar solucions especifiques d’incorporació de tecnologies 4.0: Passar d’idea a concepte de producte/servei o procés

Metodologia.

  • Selecció i priorització d’idees mitjançant dinàmiques de Visual Thinking.

Sessió de creativitat per conceptualitzar solucions específiques (mitjançant tecnologies de la industria 4.0) a les iniciatives seleccionades. En la sessió participaran equips multidisciplinaris de tecnòlegs d’Eurecat i d’empreses del Clúster i s’utilitzaran eines de co-creació.

Objectiu

Conceptualitzar 3 proves de concepte (PoCs) de projectes d’incorporació de tecnologies 4.0.

Metodologia.

Es seleccionaran 3 iniciatives de les ja filtrades en la fase 3 i es configuraran 3 equips de treball formats per empreses i experts tecnològics d’EURECAT. Es farà una sessió de treball específica amb cada equip de treball per tal de donar-li forma i desenvolupar els conceptes par tal que es pugui implantar de forma viable.

SOCIS DEL PROJECTE

Cluster FEMAC

Coordinador

JYMPA

Soci Participant

METALIC, SA

Soci Participant

BIOCONTROL TECH

Soci Participant

M.A. SOLA

Soci Participant 

EURECAT

Proveïdor tecnològic

Amb el suport  de:  

With the support of: