CONSORCIO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LLEIDA
Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, 1ª Planta
25071 Lleida – LLEIDA
Tel. (+34) 973 27 29 22
Fax. (+34) 973 26 71 61
E-mail: parc@pcital.es
www.pcital.es

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és, una aposta estratègica i ambiciosa per a Lleida que fixa els seus valors en la innovació, la qualitat, l’especialització, el dinamisme, el prestigi científic i acadèmic i, clarament, en una vocació de lideratge versemblant.

L’Ajuntament de Lleida amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica de la zona tot oferint la possibilitat d’incrementació de la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la innovació i la transferència de coneixement amb el món científic i acadèmic, va decidir, juntament amb la Universitat de Lleida, la creació del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i el va situar en un indret emblemàtic de la ciutat, el Turó de Gardeny.

L’avantatge competitiu del Parc rau en l’oportunitat d’una ferma especialització en l’agroindústria, sustentada en el pes del sector agroalimentari en l’economia del territori lleidatà, amb la visió de ser –i ser reconegut- com el parc científic i tecnològic de referència d’aquest sector agroalimentari a Catalunya, Espanya i el Sud d’Europa.

La Universitat de Lleida (UdL) i l’Ajuntament de Lleida, són els socis fundadors i integrants a parts iguals del Consorci del Parc. L’any 2005, gràcies a les aportacions del programa de Fons Europeus de Desenvolupament Regional, el Parc esdevé una realitat: ocupa part de l’antic complex militar ubicat al Turó de Gardeny de la ciutat de Lleida, cosa que permet la recuperació per a la ciutat i la reintegració en la vida ciutadana d’un espai emblemàtic desplaçat del dia a dia lleidatà a causa, precisament, dels seus usos militars.