COMUNITAT DE TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA – COTPA

La comunitat de Tecnologies de la Producció Alimentària és una comunitat RIS3CAT liderada per la Universitat de Lleida en col·laboració amb altres universitats catalanes, empreses del sector AGRO, i el Clúster FEMAC, per desenvolupar estratègies intel·ligents i innovadores en els sector agrícola i ramader a Catalunya.

La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014.

La RIS3CAT s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.

S’estructura en quatre eixos d’actuació que es deriven dels quatre objectius estratègics i que permeten combinar la focalització amb la transversalitat:

g3762

Indústria agroalimentària i altres baules de la cadena de valor com els sectors primaris, la gran distribució, les indústries de l’envasat i l’embalatge, la maquinària per a l’alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.
Activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus. En particular en activitats de més valor afegir i contingut innovador com l’eficiència energètica, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.
Activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S’inclouen especialment les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced manufacturing.
Indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau; tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari.
sector de l’automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, etc.
Química fina, preparats farmacèutics, universitats, parcs científics /tecnologies, centres de recerca, indústria de tecnologies mèdiques, hospital i clíniques, assegurances i serveis relacionats.
Indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.
g3014

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació que impulsen plans d’R+D i Innovació de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders.

La Universitat de Lleida en col·laboració amb diverses Universitats Catalanes, empreses del sector AGRO, i el Clúster FEMAC, lideren una iniciativa d’una Comunitat de Tecnologies de la Producció Alimentària – COTPA

COORDINADORS
PROMOTORS

 

OBJETIUS
1. Innovació en el sector de les tecnologies de la producció agroalimentària
2. Incorporació efectiva de tecnologies avançades en els processos de producció agroalimentària.
3. Liderar la innovació que permeti un millor rendiment i
4. Sostenibilidad dels processos productius en un context d’activitat compatible amb un desenvolupament rural equilibrat

PROJECTES COTPA 

INTERNET OF EXTENSIVE CROPS

 
 

Amb el suport de:  

With the support of: