DISEMA
Av. Bell-lloc, S/N
25142 Bellvis – LLEIDA
Tel. (+34) 973 56 52 52
E-mail: disema@disema.net
www.disema.net

Дейността започна преди повече от 30 години, с цел предоставяне на техническа помощ на фирми в сектора на селскостопанска техника. Постепенно тя е била въведена в нови области като проектиране на индустриални машини и през последните години, възобновяема енергия и околната среда.
Екипът е DISEMA двигателя и се състои от високо квалифицирани техници, които заедно опит и младост, ентусиазъм и техническа подготовка, с ясна цел: да оправи нещата.