L a producció agrícola ha d’incrementar en un 70% per un augment de 2,3 bilions de persones el 2050, el que significa un augment de la demanda d’energia, la degradació del sòl, l’escassetat d’aigua i l’escalfament climàtic. La tecnologia moderna és una de les claus per al domini d’aquest enorme repte de l’agricultura moderna. Per a això, necessitarem la col·laboració de les noves tecnologies, com l’electrònica, el GPS i la fotònica.

En general podem definir els reptes en els següents:

1.Màquines sosteniblement més ecològiques: Maquinària que permet als agricultors utilitzar els recursos limitats de manera més eficient i sostenible. Podrien convertir els residus de cultius i fems en fertilitzants, utilitzar la rotació de cultius per enriquir el sòl i l’aigua de pluja per alimentar i redireccionar el sistema de reg.
2.Màquines de dosificació eficients: A través d’una dosificació precisa i una barreja eficient, és possible, per reduir el cost d’operació, augmentar el rendiment de la collita i augmentar l’eficiència dels nutrients i les llavors que s’aporten a terra, el que estalvia recursos i redueix la filtració de nutrients.
3.Màquines de consum eficient d’energia: Significa no només motors de combustió més eficients en els tractors, sinó també en la maquinària fabricada amb materials lleugers que necessiten menys energia per al seu funcionament amb el que s’estalvia costos i temps.
4.La gestió del cicle de l’aigua: en relació amb tota la planificació, desenvolupament d’estratègies, les decisions operatives i tàctiques per optimitzar el cicle de l’aigua per satisfer tant les necessitats humanes com les de l’agricultura i, al mateix temps els objectius mediambientals.
5.La robotització de la producció: es tracta d’un repte a llarg termini.

thefivechallangesFemac-mig