PLA ESTRATÈGIC 2020-2023

Amb motiu del nou Pla Estratègic del Cluster FEMAC , que estem elaborant amb la col·laboració de l’empresa IMAK CONSULTORES, SL,  us demanem com a Entitat associada al Clúster,  que ens feu arribar la informació recollida en següent  qüestionari online que trobareu a continuació:

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL QÜESTIONARI

   Idioma: Pot escollir contestar en català o castellà. A la part superior del qüestionari veurà una opció que hi diu “elija idioma”

   Dades numèriques: Les dades numèriques s’han de posar sense comes ni punts. Les dades d’exportació són valors en percentatges, sense decimals. No cal afegir     el signe “%”, n’hi ha prou en posar el valor numèric.

   Imprimir: Si vol imprimir la seva resposta, clicar a la icona d’impressora abans de clicar a “validar “

   Validació: Un cop contestat clicar a “VALIDACIÓ”

 

 

Us agraïm per endavant el vostre temps i us animem a participar-hi, en ser conscients que com més participació aconseguim, més enriquidors seran els resultats finals i més adients seran els plans d’acció que en resultin, per assolir la millora del nou Pla Estratègic 2020-2023.