El passat 19 de febrer de 2013, Enric Pedrós, juntament amb un dels fundadors del Centre de Mecanització Agrària, el Sr Santiago Planas, es van entrevistar amb el viceministre de Desenvolupament Rural i Agropecuari de Bolívia, el Sr Victor Hugo Vasquez, per acordar els termes del que serà una cooperació entre la FEMAC i el Ministeri de Desenvolupament Rural i Terres de Bolívia.

La visita al país forma part del conjunt d’activitats englobades en el projecte liderat per la FEMAC i cofinançat per ACC1Ó sobre “Preconsultoría per a la creació d’un Centre de Mecanització Agrària a Bolívia, seguint el model català. On el Sr Planas, tindrà en els dies posteriors amb els tècnics del Ministeri responsables de l’àrea de Mecanització.

En el mateix viatge es tindran reunions amb organismes multilaterals per estudiar possibilitats de finançament per a la l’execució d’altres propostes presentades al Ministeri, en línia amb els seus eixos estratègics com millora de la competitivitat de la Quinoa.