ESTRUCTURA DELS  MEMBRES

FEMAC és una organització sense ànim de lucre. Som independents de qualsevol institució Espanyola i Europea, de manera que comptem amb una estructura i coordinació privada.

FEMAC va ser creada amb l’objectiu d’afavorir la cooperació entre els seus membres en projectes d’innovació per a una agricultura sostenible. Cadascun dels nostres membres es correspon amb una part de la cadena de valor del sector dels medis de producció agrícola, i la nostra filosofia és d’impulsar i promoure tota l’experiència necessària que necessiten els promotors d’aquests serveis tecnològics per portar els seus productes i investigacions amb bons resultats cap al Mercat.

CENTRES RECERCA

EMPRESES

ADMINISTRACIÓ