eventS

Cluster Events

La participació col·laborativa és la clau de l’èxit del Clúster

La cooperació entre empreses i membres del clúster persegueix la consecució d’un objectiu no assolible de forma individual, o al menys no amb el mateix grau d’eficiència. El Clúster FEMAC,  persegueix millorar l’accés i adquisició de recursos i capacitats i transferència de coneixement, incrementar l’aprenentatge en coneixement tecnològic i Innovació, així com desenvolupar noves opcions estratègiques no assolibles de manera aïllada que augmenti el poder competitiu dels seus membres, i l’entrada a nous mercats o negocis.

Events de Networking

Amb l’objectiu d’ampliar la xarxa de contactes i facilitar noves soportunitats de negoci i de posada en marxa de Projectes d’Innovació.

Participació en Fires

A través de la participació agrupada i visita  a les principals fires del sector, volem potenciar la presència de les empreses del Clúster en els seus mercats objectius. 

Grups de Treball

Amb els Grups de Treball abordem problemàtiques, en clau d’Innovació dels membres del Clúster i definim les línies d’actuació del Clúster.

Missions Comercials

Per facilitar el procés d’internacionalització i explorar noves oportunitats de negoci organitzem Missións Comercials e Inverses.

Jornades d'Innovació

L’objectiu d’aquestes jornades es generar un marc de trobada entre els membres del Clúster, per tal d’afavorir la posada en comú de les necessitats tecnològiques.

Webinars

Els Webinars són conferències online que tracten sobre les últimes tendències de el sector dels medis de producció agrícola.