eventS

Cluster Events

La participació col·laborativa és la clau de l’èxit del Clúster

La cooperació entre empreses i membres del clúster persegueix la consecució d’un objectiu no assolible de forma individual, o al menys no amb el mateix grau d’eficiència. El Clúster FEMAC,  persegueix millorar l’accés i adquisició de recursos i capacitats i transferència de coneixement, incrementar l’aprenentatge en coneixement tecnològic i Innovació, així com desenvolupar noves opcions estratègiques no assolibles de manera aïllada que augmenti el poder competitiu dels seus membres, i l’entrada a nous mercats o negocis.

Events de Networking

Amb l’objectiu d’ampliar la xarxa de contactes i facilitar noves soportunitats de negoci i de posada en marxa de Projectes d’Innovació.

Participació en Fires

A través de la participació agrupada i visita  a les principals fires del sector, volem potenciar la presència de les empreses del Clúster en els seus mercats objectius. 

Grups de Treball

Amb els Grups de Treball abordem problemàtiques, en clau d’Innovació dels membres del Clúster i definim les línies d’actuació del Clúster.

Missions Comercials

Per facilitar el procés d’internacionalització i explorar noves oportunitats de negoci organitzem Missións Comercials e Inverses.

Jornades d'Innovació

L’objectiu d’aquestes jornades es generar un marc de trobada entre els membres del Clúster, per tal d’afavorir la posada en comú de les necessitats tecnològiques.

Webinars

Els Webinars són conferències online que tracten sobre les últimes tendències de el sector dels medis de producció agrícola.

Missió Inversa virtual

22 al 25 de Septmebre, 2020

Connectar-te amb potencials compradors per fer negoci i aconseguir col·laboracions comercials.

Dirigida a empreses catalanes, que treballen   en els subsectors de les llavors i els vivers, els fertilitzants, els fitosanitaris, l’aigua, l’agritech o la maquinària agrícola, sistemes d’embalatge, sistemes de rec.

Agtech Startup Scouting

28 Setembre – 28 Novembre 2020

BUSQUEM PROJECTES QUE TINGUIN UN IMPACTE SIGNIFICATIU A L’AGRICULTURA 4.0

Un grup de capital risc d’una Multinacional  busca oportunitats d’inversió a Espanya.

Webinar sobre internacionalització

16 d’Octubre , 2020

Com innovar en temps de pandèmia

2 empreses del Clúster, ARCUSIN, SA i ITC, SL, ens explicaran dues eines que hi han implantat en el seu dia d’internacionalització per a millorar la seva comunicació i efectivitat en les relacions internacionals amb la seva xarxa de vendes.

Webinar Digitalització sector porcí

11 de Novembre,  2020

Fira AG TECH

8 al 10 Desembre, 2020

Del 8 al 10 de desembre del 2020, és celebra la Fira Europea més important per al sector de la robòtica aplicada a l’Agricultura.