FEMAC obté el certificat de qualitat ISO 9001

Compromís amb la qualitat i el servei

Al llarg del 2020, després de diversos mesos de treball , preparació i dedicació hem superat l’Auditoria de certificació de el Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001: 2015, on s’avala l’eficàcia del nostre model de gestió de qualitat i el seu compromís per la millora contínua.

Aquest sistema de gestió reconeix el Clúster FEMAC per a la gestió d’esdeveniments i la gestió de Projectes,  així com per cobrir les necessitats i gestió dels nostres membres associats.

Tot això per aconseguir un valor afegit i oferir així un millor servei als nostres membres, intentant aconseguir la seva màxima satisfacció i per tant la gratificació nostra de la feina ben feta.

Per a la FEMAC , tenir la certificació és una forma de reafirmar el seu compromís estratègic amb la millora dels serveis i particularment, amb la qualitat i la seguretat operacional dels serveis que ofereix als seus membres i associats.