El Clúster FEMAC participa al International Horticulture Congress 2022, amb col·laboració amb els socis i membres del PIC Intercluster.  

 

El passat 17, 18 i 19 d’agost,  es va celebrar l’IHC 2022 ,a la ciutat d’Angers, França i es va reunir amb els socis i membres del Consorci PIC INTERCLUSTER , amb el propòsit d’abordar Projectes col·laboratius a nivell europeu, dins del sector dels vegetals.

El Congrés Internacional d’Horticultura (IHC) és l’esdeveniment científic més important que s’organitza cada quatre anys des de 1959 en els camps relacionats amb l’horticultura sota els auspicis de ISHS (International Society for Horticultural Science). ISHS és una xarxa realment global que inclou més de 6.000 membres. El seu objectiu és promoure i fomentar la investigació i l’educació en ciència hortícola i facilitar la cooperació i la transferència de coneixement a escala global mitjançant esdeveniments i publicacions.

L’edició del IHC 2022 va girar al voltant de  3 pilars clau:

  1. Un alt nivell científic amb una oportunitat única de reunir-se, trobar-se i debatre sobre els principals temes
  2. Aconseguint valor des de la Recerca, l’Educació i la Indústria
  3. Desenvolupar col·laboracions internacionals, en particular entre Sud i Nord. Promoure l’experiència: compartir i reunir diferents tipus d’horticultura.

L’Agenda de treball va consistir a més d’assisitir a algunes de les diferents sessions plenàries , sobre el futur de l’agricultura Urbana entre altres, en reunions de treball amb part de l’equip de VEGEPOLYS , amb qui la FEMAC iniciará al mes de setembre un nou Projecte sobre agricultura urbana.