FERTI SAVE

Desenvolupament d’un sensor per a la monitorització en temps real de la concentració de macronutrients en el camp que permeti l’aplicació selectiva de fertilitzants

Aquest projecte és la primera part del desenvolupament d’un sensor prototip que col·locat en un tractor permeti mesurar en temps real la concentració de nitrats i fosfats presents a terra amb l’objectiu d’optimitzar, al pas del tractor, l’aplicació de fertilitzants.

Per això, en aquest primer projecte es realitzaran tot tipus d’anàlisi experimentals que permetin obtenir una prova de concepte del mesurament dels macronutrients fòsfor i nitrogen mitjançant sensors fotònics en tasts de terra amb concentracions de macronutrients conegudes. A més, es definiran les especificacions de l’equip òptic i de disseny conceptual del sensor.

SOCIS DEL PROJECTE

Aquesta proposta s’enquadra en la necessitat del mercat de conèixer la concentració de macronutrients en el camp en temps real, més concretament la concentració de fòsfor i nitrogen. Amb aquesta adequada monitorització es pot realitzar una gestió precisa de la quantitat de fòsfor i nitrogen en el sòl de cultiu per optimitzar la seva concentració:

Una baixa concentració en macronutrients produeix un baix rendiment de les collites.
Una alta concentració, produïda per un excessiu abonat, fa l’agricultor incórrer en excessius costos sense obtenir retorn econòmic.
En general la concentració de fòsfor ha d’estar entre els 20 i 30ppm i la de nitrogen (NO 3-N) entre 10 i 30ppm en funció del cultiu objectiu.

L’agricultor coneix la composició del purí amb el que abona el camp així que cal conèixer la concentració de macronutrients en el camp per optimitzar la quantitat de purins. A dia d’avui es pot conèixer la quantitat de nutrients un cop crescuda la planta però no abans d’abonar.

Amb el suport de:  

With the support of:

Vols col·laborar ?