Finalització del Grup Operatiu MACMHER

Juliol 2020 

El Grup Operatiu format per les empreses viticultores  CODORNIU SA, DON JESUS SA, l’Associació de Defensa Vegetal Raïmat (ADV Raïmat), la Universitat de Lleida i el Cluster FEMAC com a coordinador, i amb un període d’execució comprès entre els mesos d’agost de 2018 i juliol de 2020, MACMHER arriba així al seu final amb alguns èxits i avenços més que satisfactoris. Entre ells, destaca la tasca de la Universitat de Lleida de la ma del Dr. Jordi Recasens, en el seu objectiu vers l’establiment de mètodes alternatius de control de males herbes  en sistemes en producció ecològica. L’estudi s’ha centrat, d’una banda, en l’establiment de diferents encoixinats orgànics sota les files de la vinya, per reduir les intervencions mecàniques que es porten a terme per eliminar les males herbes. L’espècie diana considerada en el projecte ha estat Conyza bonariensis, molt abundant i competidora amb la vinya i amb gran capacitat de dispersió. Paral·lelament s’han realitzat assajos, en hivernacle i camp, per avaluar l’efecte herbicida de diferents substàncies d’origen natural sobre aquesta mala herba.

Per a la seva execució, MACMHER ha comptat amb un pressupost total de més de 157.200 € i  amb el suport del Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, a través del seu programa d’ajudes per a l’execució de projectes d’innovació per Grups Operatius, cofinançat per la UE per mitjà de l’Associació Europea per a la Innovació en Matèria de Productivitat i Sostenibilitat Agrícola (AEI-Agri).