Universitat de Lleida. Campus de l’ETSEA
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida (SPAIN)
Telf. 0034 973 702861
Email : grap@udl.cat
Contact : Phd. Joan R. Rosell Polo
http://www.grap.udl.cat