GRUPS D'EXPORTACIÓ

Una de les línies d’actuació del Clúster FEMAC, en matèria d’internacionalització és la dinamització i gestió de Grups d’exportació.

La possibilitat de crear aquestes sinèrgies entre les empreses del Clúster, permet que les empreses millorin els seus marges i consolidIn els mercats mitjançant la concentració de l’oferta i la simultània utilització d’estructures comercials pròpies, àgils i flexibles, que permetin una reducció dels costos comercials per empreses i alhora aportar un major valora l’oferta en termes de qualitat, servei i gestió.

Els Grups d’Exportació són un programa d’activitats que gestiona la FEMAC, amb el suport financer del Programa PIA d’ACCIO.

GRUPS D’EXPORTACIÓ 2015-2016

Vols participar?