HIJOS DE JOSÉ TUBERT, S.L.
Ctra. de Camós, 158
17820 Banyoles – GIRONA
Tel. (+34) 972 57 04 17
Fax. (+34) 972 57 06 26
E-mail: tubert@hdjtubert.com
www.hdjtubert.com

Fabricació maquinària agrícola – arada moldboard i anivellament de llaurar – carregadores – fulles anivelladores.