INTERCLÚSTER
femac & cmaa

Jornada interclúster entre el Cluster de la maquinària agrícola d’Aragó i la FEMAC, a les instal·lacions de IDIADA.

24 de Gener del 2020 

El Clúster de la maquinària i els medis de producció de Catalunya (FEMAC) i el Clúster de la Maquinària agrícola d’Aragó (CMAA) es van trobar el passat 24 de gener en una jornada interclúster per promoure col·laboracions entre socis de les dues associacions, projectes d’homologació i de disseny de noves propostes per a l’electrificació de la maquinària agrícola.