II Jornada científica i
tècnica de teledetecció i
agricultura de precisió

L’ús de les noves tecnologies en l’agricultura permet ser més eficients i  precisos en manejos dels diferents inputs (aigua, fertilitzants, fitosanitaris) i en conseqüència treure un major retorn econòmic i mitigar riscos personals i ambientals. A priori, la teledetecció es presenta com una eina molt útil i eficient per gestionar les nostres finques. Tot i així, és important ser coneixedors de les limitacions i a la vegada de les moltes incerteses que actualment hi podem trobar en l’adaptació d’aquestes tecnologies en
el sector agrícola.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és presentar els avenços científicotècnics més recents, sobre la teledetecció i l’ús de drons en l’agricultura de precisió. Així, els investigadors convidats ens explicaran les seves experiències en el maneig i gestió del reg, detecció primerenca d’enfermetats (xylella), i aplicacions selectives de fitosanitaris. A més, la participació d’empreses tecnològiques , ens permetrà analitzar les possibilitats reals d’aquestes
tècniques a nivell comercial.

Les empreses presentaran doncs els seus productes i serveis tècnics dirigits al sector productiu.

Aquesta jornada ha estat organitzada també dins del projecte del MINECO: RTI2018-099949-R-C21 IRRINTEGRAL i del projecte GOPHYTOVID (Grup Operatiu
Suprautonòmic).

Jornades IRTA