PROJECTES

PROJECTES COL·LABORATIUS

Projecte MIRA

El projecte MIRA té com a principal objectiu millorar la productivitat, eficiència i resiliència de les explotacions de cultius extensius, mitjançant el suport a la gestió agronòmica a través d’ tecnologies basades en l’Internet of Things

Execució :
Juliol 2018-Juliol 2019
 

TemaUT

L’objectiu general del projecte és el disseny i fabricació del prototip d’un vehicle tractor, impulsat per energia elèctrica, capaç de realitzar diferents funcions (multifuncional) dins d’una explotació agrícola.

Execució:
Septembre 2018-Juliol 2019

REDSCALE

Desenvolupament d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per millorar l’eficiència del control integrat de plagues en la producció de cítrics. Un equip capaç d’identificar i explicar de forma automàtica el nombre d’individus de Aonidiella auranti

Execució:
Juliol 2017-2020
 

ROBO TRIM

L’objectiu General del Projecte és dissenyar, fabricar i construir un robot mòbil per a realitzar treballs de poda per a la vinya que incorpora diferents sensors i actuadors per facilitar la seva utilització autònom

Execució:
Juliol 2017-2020
 

MACMHER

El projecte MACMHER  busca identificar solucions innovadores, que permetin millorar la gestió i l’eficàcia de diferents mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica.

Execució:
Juliol 2018- Juliol 2020
 

AGRI ECO ENVÀS

El projecte MACMHER  busca identificar solucions innovadores, que permetin millorar la gestió i l’eficàcia de diferents mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica.

Execució:
Juliol 2018- Juliol 2020
 

PROJECTES PREVIS   

AGRO SENSOR

INTECH 3D

FERTISAVE

MANURE MARKET PLACE

DOSI MANURE

RED SCALE

DOSI MANURE

ROBO TRIM

AGRO SENSOR

AGROSENSOR

FERTISAVE

FERTI SAVE

DOSI MANURE

DOSI MANURE