MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

LLAVORS

FITOSANITARIS

FERTILITZANTS

AG TECHS

Per a una agricultura global i sostenible

CREEM XARXA

La FEMAC lidera una extensa xarxa de relacions de confiança , on els seus socis poden connectar-se amb altres empreses i entitats mitjançant activitats de networking.

REFORÇ ESTRATÈGIC

La FEMAC buscar enfortir el sector català de la maquinària i dels medis de producció agrícola mitjançant l’anàlisi del sector i la unió de totes les seves sensibilitats.

INTERNACIONALITZACIÓ

Una eina per ampliar el focus del negoci a través de la relació del Clúster amb les principals entitats econòmiques i socials, així com les xarxes de clústers d’àmbit català, espanyol i internacional.

PROJECTES D'INNOVACIÓ

Un vehicle per captar fons públics, per a la posada en marxa de nous projectes i noves idees, i aprofundir en les relacions entre els principals Centres Tecnològics del País.

DIÀLEG

Un espai de diàleg, entre els principals actors, que integra la diversitat del sector de la maquinària i els medis de producció agrícola.

PARTICIPACIÓ CONJUNTA

Sessions específiques d‘immersions estratègiques, formació especialitzada, Grups de Treball, workshops, etc..

LA NOSTRA APOSTA

” Desenvolupar i posar en marxa projectes que combinin les possibilitats i la visió de les empreses fabricants dels medis de producció agrícola i els diferents agents que el conformen la seva cadena de valor “