FEMAC i el Clúster dels Medis de Producció a Catalunya assumeixen com a propi el repte de contribuir a una agricultura global i més sostenible, creant un entorn i un futur més competitiu per a les empreses i institucions que conformen el clúster, a través de la Innovació, la Internacionalització i la Cooperació.

EL CLÚSTER

EL CLUSTER TEAM

EL CLÚSTER EN XIFRES