IOTCROPS4.0

El Projecte IoTcrops4.0, resulta de l’aplicació de 3 tecnologies que seran crucials per a la transformació digital de l’agricultura i en particular del projecte del sector vitícola. Aquestes tres tecnologies per ordre de desenvolupament i investigació seran, l’ús d’eines de Data Analytics (intel·ligència artificial aplicada a l’anàlisi de dades) – per obtenir una primera capa d’informació i tractament de dades. Les tecnologies IOT que ens permetran connectar aquesta intel·ligència a la màquina, i el Computació en el núvol per gestionar i monitorar tot el procés des del núvol.

OBJECTIUS

L’agricultura ha de fer front a problemes derivats del canvi climàtic i dificultats associades als canvis socioculturals de la nostra societat. Les empreses fabricants d’eines i inputs per al sector agrari es troben immerses en un procés d’innovació accelerat, que els permet aprofitar desenvolupaments tecnològics propis d’altres disciplines per assolir cada dia una gestió agrícola més eficient, còmoda i respectuosa amb el medi ambient. Com s’ha vist als antecedents, JYMPA i AKIS (freqüentment amb el suport d’Eurecat i de la FEMAC) recorren conjuntament aquest camí, havent desenvolupat productes innovadors que es troben en diferents graus de maduresa.

Una de les línies estratègiques que aquestes entitats estan treballant conjuntament és la de l’aplicació variable de fertilitzants sòlids i líquids enfocada a diferents cultius. Dins aquesta línia, s’han dissenyat (i, en algun cas, prototipat) diversos elements com ara una plataforma d’obtenció de mapes, un controlador GPS, una bomba dosificadora especialitzada o un disseny de màquina que ha d’integrar els elements físics. No obstant, fins a dia d’avui aquests elements s’han concebut per treballar independentment (per exemple, traslladant els mapes al prototip de controladora a través d’una memòria USB, i sense recollir els resultats de l’aplicació real ni incorporar cap element de retroalimentació ni d’anàlisi de dades).

Per tant, és necessari avaluar la viabilitat d’incorporar al catàleg un sistema integrat, completament interconnectat i intel·ligent, composat per:

  • Un dosificador intel·ligent amb connectivitat CLOUD per la gestió de mapes de dosificació.
  • Una interfície CLOUD amb un suport HMI (Human-Machine interface) que permeti la gestió de mapes d’agricultura amb diferents implements (dosificadors líquids, sòlids…).
  • Un sistema intel·ligent i automatitzat de gestió de mapes i que permeti l’actualització (càrrega i descàrrega) d’aquests i la visualització de l’actuació real de l’implement.
  • Un sistema ciberfísic amb la interfície CLOUD i els seus complements hardware a l’implement.

REPTES ASSOCIATS AL PROJECTE

Els reptes associats són:

  • Multiplataforma amb els diferents elements ISOBUS que hi ha al mercat
  • Connectivitat de diferents implements
  • Sensorística avançada per realimentacions de processos
  • Característiques funcionals del sistema ciber-físic
  • Avaluació de la funcionalitat des del punt de vista de l’usuari final

Les oportunitats per JYMPA són clares, ja que amb aquest servei podrà donar nous productes/serveis al seus clients, molt vinculats amb projectes d’anys anteriors (en alguns dels quals s’han desenvolupat elements que ara es podrien interconnectar). En el present projecte s’avaluarà la viabilitat d’anar un pas més enllà i obtenir una passarel·la CLOUD pròpia per la gestió dels mapes agraris que utilitzarien els seus implements, permetent una comunicació més directa amb els seus usuaris finals, una major autonomia de funcionament (una avantatge competitiva sòlida) i una millor funcionalitat i adaptació dels seus productes a l’usuari final.

Les principals línies d’actuació contemplades en el roadmap de digitalització són les de desenvolupar un sistema CLOUD que permeti la interconnectivitat dels diferents productes de JYMPA, principalment implements, i així oferir un nou servei en els seus clients. I la de tenir una gamma de productes que puguin ser connectables al CLOUD a desenvolupar, per tal que tinguin noves funcionalitats que ajudin a l’agrari a les tasques del camp, ja sigui per facilitat i comoditat d’ús, com de millora qualitativa del procés.

SOCIS DEL PROJECTE

Cluster FEMAC

Coordinador

JYMPA

Soci beneficiari

EURECAT

Soci beneficiari

AKIS INTERNACIONAL

Soci Beneficiari

Amb el suport de:  

With the support of: