ACTIVITATS INTERNACIONALS 2019 – 2020

Com tramitar l’ajut a les Iniciatives de Reforç de la Competitivitat, les empreses i centres del Clúster FEMAC

Les sol·licituds es presentaran per mitjans “únicament” electrònics seguint els següents passos:

1.) Descarrega’t i complimenta la fitxa adjunta – FITXA IRC2019 La FITXA és la mateixa per qualsevol de les activitats, i s’hauran d’omplir només un cop.

2.) Enviar per correu electrònic abans del 18 de juny del 2019, a l’adreça international@femac.org, adjuntant la fitxa e indicant en el correu el nom de la/les activitat/s que es vol inscriure.

3.) Un cop rebudes totes les sol·licituds, la FEMAC, cumplimentarà la sol·licitud conjunta per cadascuna de les activitats internacionals previstes per al 2019 i primer semestre del 2020.

4.) La FEMAC us enviarà novament les fitxes amb el codi generat de la sol·licitud el 21 de juny del 2019.

5) Un cop rebuda, signar DIGITALMENT* i tornar a enviar a l’adreça international@femac.org abans del 26 de juny del 2019.

Només s’acceptaran fitxes signades amb la signatura digital.

Aquest pas ho heu de fer en l’ordinador que tingueu instal·lada la signatura digital 

SIGNATURA DIGITAL: La Fitxa-empresa  ha d’estar signats digitalment per la persona que tingui poders de l’empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/certificats-i-signatures-electroniques/

Quan entreu en aquesta pàgina clicar a on diu ” VALIDACIÓ DE CERTIFICATS” i us portarà a un altre link 

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/inici 

Un cop en aquesta pàgina clicar on diu ” SIGNAR” i us portarà a una nova pàgina

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/signador ,

i on hi diu “seleccionar archivo” pugeu la fitxa en format PDF degudament complerta. i clicar a “INICIAR” .

Es generarà un aplicatiu “AppletJNLP_10_06_2019_1749 ” o similar, i l’haureu d’executar per a(necessitareu tenir la últimas versió del JAVA actualitzada ), i us sortirà una finestreta on ho diu “EINA WEB de signatura-e” i reconeixerà la signatura digital que teniu instal·lada al vostre ordinador. 

Clicar “Accepteu” , i indiqueu el motiu de la signatura ( demanar un ajut a ACCIÓ -IRC 2019) , i la vostra localització ( per exemple Lleida).

Clicar “Accepteu” un altre cop i es generarà la fitxa signada digitalment