IRTA-INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIAS
Torre Marimon
08140 Caldes de Montbui – BARCELONA
Tel. (+34) 934 67 4040
Fax. (+34) 934 67 40 42
www.irta.cat

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril,del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.