Els dies 2 i 3 de desembre, es va celebrar la IX Immersió Estratègica de la FEMAC en un entorn privilegiat com el cor de la Garrotxa. Els socis i els col·laboradors han pogut gaudir d’una agenda de dos dies on s’han compartit reptes i experiències entre tota la comunitat clúster que creix dia a dia.
La jornada del dia 2 va tenir com a objectiu principal conèixer el mapa de les ajudes disponibles i per venir, tant a nivell europeu com a autonòmic i nacional.

La sessió va començar amb la celebració interna de la Junta Directiva del clúster, oberta a tota l’Assemblea, on es va fer un repàs de les activitats destacades del 2021 així com una previsió de les accions planificades per al 2022.

La ronda de ponències va començar amb el Sr. Xavier Elizondo, Mànager de l’oficina Next Generation d’ACCIO, que va posar sobre la taula l’estructuració i el desplegament de les ajudes que vénen d’Europa sota el nom de NEXT Generation, enfocats principalment als eixos de competitivitat de transició verda i digital. Es tracta d´un instrument temporal de recuperació dotat de 750.000 milions d´euros que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus. El cronograma indica que entre el 2021-2023 l’assignació dels fons ja estarà identificada. A la crida a les comunitats autònomes per conèixer les seves necessitats, Catalunya va identificar 27 projectes emblemàtics per a la recuperació i la transformació que engloben tots els sectors estratègics d’especialització. Els futurs programes que s’estructuraran amb base a aquests fons, des de la Generalitat de Catalunya tindran ràtios de cofinançament entre el 30 i el 50% i seran una combinació de préstecs i ajuts a fons perdut, depenent de cada cas de cada convocatòria en concret. Des de l’oficina de Next Generation ACCIO es brinden a seguir identificant projectes, difondre informació veraç i oportunitats, articular consorcis amb l’ajuda dels clústers i acompanyar i assessorar les empreses a les convocatòries Next Generation més adequades per a ells.

Tot seguit, el Sr. Oriol Anson, secretari d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, va donar a conèixer la línia d’ajuts d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0. que pengen del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El pla d’Impuls de la Sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia s’estructura a través de les actuacions de millora de la gestió de les dejeccions a les explotacions ramaderes, la modernització i la transformació integral d’hivernacles, actuacions per a l’eficiència energètica en explotacions agropecuàries i el foment de l’aplicació de l’agricultura i la ramaderia de precisió, per a la qual cosa es desplega un total de 6,5 milions d’euros per a Catalunya. Aquestes últimes, que poden arribar a una intensitat dajuda de fins al 60% tenen la finalitat de finançar ladquisició de llicències de programari, maquinària i equips agraris dagricultura de precisió i components per a ladaptació dequips en ús. S’espera que aquestes actuacions es presentin en convocatòries anuals el 2022 i el 2023 i que s’executin els projectes fins al 30 d’abril del 2026.

Per acabar les sessions de treball, el Sr. Domingo Carbajo va delectar els presents amb una ponència sobre les perspectives econòmiques. És molt complicat fer prediccions atès l’augment de la incertesa motivada per la disrupció tencnològica, cosa que fa que els cicles de canvi tecnològic siguin cada cop més curts. Tot i això, les prediccions són necessàries perquè només es poden adoptar decisions “racionals” i científiques, quantificant els successos o convertint-los en dades i comparant amb la realitat. Ara bé, cap “predicció” no encerta completament i, a més, les prediccions econòmiques solen fallar perquè l’Economia no és una Ciència Exacta. Basant-se en aquestes premisses, el Sr. Carbajo ens va presentar les prediccions econòmiques quant als escenaris optimistes i pessimistes a nivell d’Espanya i de la Unió Europea.

FOTOS

PRESENTACIONS

NEXT GENERATION

Sr. Xavier Elizondo

AGRICULTURA 4.0

Sr. Oriol Ansón

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Sr. Domingo Carbajo

Amb el suport de:  

With the support of: