Avui dia 13 de març s’ha presentat la primera màquina en el mercat, Dosificadora de purins de manera controlada, en una jornada que ha comptat amb l’assistència de gairebé 200 persones. Tallers Gili 98, S.L. l’anfitrió del acte, ha implantat aquesta nova tecnologia en les seves cubes.

En el projecte han format part diferents empreses del Clúster de la Maquinària Agrícola; MAQCENTRE va realitzar l’estudi previ de viabilitat, ILERCIM ha desenvolupat el controlador electrònic i Tallers Gili 98, S.L. i Tallers Compar S.A. són les empreses fabricants que incorporaran aquest nou sistema.

La innovació tecnologica, batejada com a Dosicontrol, és un sistema d’aplicació controlat de purins, que ens permet optimitzar l’aplicació, per tal de poder aconseguir una correcta fertilització del sòl, segons les necessitats de nutrients que un mateix estableix pel seu cultiu. Ens permet doncs, que a partir de les unitats de nitrats que nosaltres li establim pel nostre cultiu, el Dosicontrol vagi regulant automàticament la sortida de purins de forma que la nostra aplicació sempre serà la mateixa pel que fa a nutrients, tant si es va a més o a menys velocitat.

El Dosicontrol utilitza diferents dades per tal d’aconseguir una aplicació uniforme. Mitjançant la conductivitat elèctrica analitza els purins de l’interior de la cisterna i un cop té la lectura, estableix la qualitat del purí pel que fa el N total, N amoniacal, K2O, segons una taula que relaciona la conductivitat elèctrica i la quantitat corresponent d’aquests nutrients.

Tallers Gili 98, S.L. ha presentat el Dosicontrol en dos sistemes d’aplicació diferents, en una cisterna amb aplicador de braços i amb una d’aplicador de discos.