MACADAT

P de cooperació catalano-marroquí entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de  Catalunya, en endavant DAAM i el Ministeri d’Agricultura i Pesca del Regne de Marroc i ANDZOA, representant la part marroquí, per enfortir les estructures productives de tota la cadena de valor del dàtil a província de TATA.

Aquest projecte s’engloba dins de l’acord signat el passat tres de maig de dos mil onze, entre el DAAM, representat pel Hble. Conseller el Sr. Josep Maria Pelegrí, i el Ministre d’Agricultura i Pesca del Marroc, el Sr. Aziz Azhannouch

L’objectiu general és, per una banda, la identificació d’opcions de tecnologia que augmentin els nivells de producció dels agricultors de dàtils, millorar la qualitat de la transformació del producte i per l’altra la creació de les bases per una escola de capacitació agrària, amb la finalitat de proporcionar als agricultors i agricultores un coneixement de la mecanització del cultiu per fer un bon ús dels recursos, preservar i mantenir el sistema de producció dels dàtil, i afavorir la inserció laboral d’aquesta part de la població en edat de treballar.

La definició dels objectius i fites, tenen com a base estudis preliminars que permetin establir les demandes de la regió, dels diversos sectors econòmics i socials, que possibilitin conformar el projecte, en funció del seu impacte en el desenvolupament de l’àrea, les característiques dels quals són les següents:

  • Desenvolupament agrícola
  • Subprojecte de disseny d’una màquina per la recol·lecció, l’aclarida i la  poda de la palmera datilera
  • Desenvolupament social amb la creació de les bases per una escola agrària de mecanització.
www.macadat.com