MEXIAGRI

Aquest grup és la consolidació del grup format per les mateixes empreses l’any 2012, per abordar els reptes comercials al mercat francès. D’aquella relació positiva entre les empreses del grup n’ha sorgit un fort interès de continuar treballant plegats en altres mercats.

Mèxic és el segon país de Sud Amèrica en consum de maquinària agrícola, darrera de Brasil, i el segon també des del punt de vista de la fabricació.

L’objectiu principal és constituir unes sinergies de mercat i comercials entre els productes que fabriquen, les accions comercials i el pla de màrqueting previst.

EL pla d’objectius és el següent:

  • Buscar el segment de mercat més adient pel grup
  • Identificar els Canals de distribució més idonis
  • Dissenyar les polítiques de producte, preu, promoció i distribució d’acord amb cada empresa
  • Establir objectius de venda per cada membre del grup
  • Executar les vendes i controlar el seu posterior compliment
  • Preparar els plans de promoció del grup
  • Informar periòdicament a les empreses a través dels oportuns informes
  • Consolidar la posició de cada empresa en el país.