Projecte MIRA II

 

El projecte MIRA (fase I i II) té com a principal objectiu millorar la productivitat, eficiència i resiliència de les explotacions de cultius extensius, mitjançant el suport a la gestió agronòmica a través de tecnologies basades a Internet de les coses (IoT). En aquest sentit, el projecte es dirigeix a treure més profit de les eines i instal·lacions, dotant-les de més capacitat per recollir informació i interactuar amb recursos disponibles a Internet per tal que facilitin una gestió més precisa de tot el cicle de cultiu. Les funcionalitats a què s’apunta consisteixen sobretot a facilitar la presa de decisions a l’hora de planificar les principals operacions agronòmiques (sembra, polvorització i adobament). També facilita les tasques de manteniment de la maquinària i les instal·lacions, per fer-les més econòmiques i sostenibles.

OBJECTIUS

 

És tracta d’una plataforma IoT del sector agrícola per al control i monitorització d’implements relacionats amb la sembra, la fertilització i la polvorització.
Aquesta plataforma es basa en:

  • Un sistema electrònic únic per a la gestió dimplement. Aquest consta de sensors, actuadors, GPS, guardat de dades i comunicacions wireless. El sistema disposa d’un firmware que permet adaptar-se a múltiples configuracions d’implements.
  • Una APP multiplataforma que s’instal·la en una tauleta al tractor, i que permet connectar-se de forma sense fil amb el sistema que controla els implements. A més, gestiona les alarmes iles dades dús rellevants de les màquines. Aquesta mateixa aplicació s’adapta per comunicar-se amb els diferents tipus d’implementació. Alhora, sincronitza les dades dús de totes les màquines en una base de dades al núvol.
  • Un web responsive (adaptable a la mida del dispositiu) per a la visualització i anàlisi de les dades desades al núvol. Permet la gestió de dades d’ús per part de l’usuari de les màquines, així com dels fabricants de l’implement (ús per a millora contínua, garanties, etc.)

L’actuació d’Innovació que proposa el Projecte MIRA II, és el disseny d’un Model de gestió intel·ligent basada en una solució d’Internet de les coses (IoT), i de cloud computing, per a un sistema de fertilització variable, un control de màquina recol·lectora de bales, i un control per a màquina d’aplicació d’herbicides.

MEMBRES DEL PROJECTE

 

Cluster FEMAC

Coordinador

VIRKAR

Soci beneficiari

ARCUSIN

Soci Beneficiari

VIGERM

Soci Beneficiari

Amb el suport de :  

With the support of: