PATRONAT FIRA DE LLEIDA
Avinguda de Tortosa, 4
25005 Lleida – LLEIDA
Tel. (+34) 973 23 63 58
www.firalleida.com

Fira de Lleida és un dels motors de Lleida. Des dels seus inicis, ha estat el millor aparador comercial de la ciutat en la promoció i la comercialització de béns i serveis; en l’organització de debats a l’entorn de les qüestions més actuals en cada sector; en la informació i la venda directa al públic assistent dels productes exhibits, i en l’oferta d’activitats de lleure pensades per als més joves.