PHYTO DYNAMIC 3D pretén demostrar que és possible reduir la contaminació ambiental per fitosanitaris i els seus compostos associats, mitjançant eines d’ajust del volum òptim (OVRA) i tecnologies per a la reducció de les pèrdues a l’aplicació (deriva, SDRT), disminuint el risc per a la fauna, la flora i els éssers humans, a més del consegüent estalvi econòmic, tot això sense comprometre la producció.

OBJECTIUS

 

Anàlisi de la densitat foliar en línia i que permeti laplicació variable del volum de brou en base a aquesta anàlisi foliar tant a nivell darbre com dalçada dins de larbre. Aquest sistema serà universal per ser adaptable a totes les màquines del mercat. Així, el sistema recollirà i analitzarà dades reals del volum de la planta per després ajustar i aplicar la dosi necessària de fitosanitaris a temps real. La implementació d’aquest sistema innovador permetrà reduir d’una manera important el volum d’aplicació dels productes fitosanitaris, amb una estimació de reducció de més del 30%, d’acord amb els preceptes del REIAL DECRET 1311/20219, que recull i adapta al marc legal espanyol allò subscrit a la Directiva 2009/128/EC10 pretén la consecució de l’ús sostenible de productes fitosanitaris reduint els seus riscos i efectes per a la salut humana i el medi ambient, i la promoció de la Gestió Integrada de Plagues i els mètodes i tècniques alternatives, com els mitjans de control no químics. El sistema permetrà alhora que s’optimitzessin les aplicacions permetent als agricultors tractar una superfície més gran en cada aplicació, reduint de forma considerable el consum de gasoil i per tant reduint l’emissió de CO2.

MEMBRES DEL PROJECTE

 

Cluster FEMAC

Soci Beneficiari

WAATIC

Soci beneficiari

AMP SPRAYERS

Soci Beneficiari

IRTA

Soci Beneficiari

Amb el suport de :  

With the support of: