PORTAL D'AJUTS

  PORTAL AJUTS

La FEMAC és entitat col·laboradora de la xarxa EEN, la Enterprise Europe Network, que ofereix a les pimes informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci en els països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

  • Per trobar oportunitats de participació en projectes d’innovació, podeu accedir a la eina de la xarxa EEN.
  • Per trobar oportunitats d’internacionalització feu-ho a través de la eina proporcionada pel Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio.