La FEMAC participa en la primera trobada organitzada pel Low Carbon Mèxic , a Sant Luís de Potosí els dies 8 i 9 de Juny, amb l’objectiu d’explorar les oportunitats de negocis d’empreses del clúster en el sector de les tecnologies de baixa emissió de Carboni. El seu Cluster Manager  Enric Pedrós , es va entrevistar amb empreses mexicanes del sector ramader porcí i vacu, interessades en empreses especialitzades en el disseny de biodigestors per a la generació d’energia tèrmica i elèctrica a partir  dels residus orgànics de la ramaderia.

LOW CARBON es un projecte finançat per la Unió Europea (UE) que té com a objectiu contribuir a la reducció de les emissions de CO2 a Mèxic. El projecte pretén proporcionar oportunitats de negoci tant per a la Unió Europea i Mèxic en tres sectors específics:

  • Eficiència energètica: la construcció i la indústria
  • La gestió de residus
  • Gestió d’Aigües Residuals

Es poden considerar, a més altres sectors d’interès per a la indústria mexicana, especialment en termes de descarbonització de la generació d’electricitat

El Projecte que tindrà una durada de 2 anys, es una Proba pilot de 4 Projectes més que es tindran com a Països objectius, Perú, Colòmbia i Brasil. Pel que fa al Low carbon Mèxic, es volen aconseguir 40Contractes de Col·laboració entre empreses mexicanes i Europees, i es celebraran 4 conferències i trobades , amb participació de més de 200 empreses europees.

El Projecte es divideix en tres fases:

  • Trobades entre empresaris i clústers
  • Signatura d’acords de col·laboració
  • Execució dels Projectes

NOTÍCIA PUBLICADA