agri-eco envàs

Projecte per al desenvolupament de solucions ecològiques per als envasos de fertilitzants, llavors i fito sanitaris

Qui?

Empreses i persones tractores del sector dels fertilitzants, llavors i fito  sanitaris,  que s’anticipin i donin resposta a les tendències i necessitats dels mercats.

Què?

Idear nous envasos , recerca de nous materials de manera col·laborativa, conèixer les tendències, demandes i necessitats de packaging que l’agricultura ecològica demanda.

Com?

Treballarem en clau d’innovació oberta per a crear idees, maximitzar els  costos , tot buscant sinergies    entre les  empreses i els Centres de Coneixement.

Reptes

Els agricultors estan cada vegada més conscienciats amb el respecte del medi ambient i adapten els seus sistemes productius a models sostenibles, per a oferir un producte ecològic i de major valor afegit. Per això les empreses que ofereixen productes anomenats “eco” han de poder envasar els seus productes en envasos també ecològics.

y
Branding

És creatiu, i el packaging sostenible com una eina atractiva per captar i fidelitzar més clients.

Eco Disseny

Un envàs ecològic ha d’incorporar la variable ambiental en el proces de disseny i desenvolupament d’un envas.

Sostenible

Utilitzar materials biodegradables, i evitar substàncies nocives i metalls pesants, i menys emisions de C02

h
Normativa

Complir amb les diferents normatives sobre envasos i residus d’envasos.

Certificació

Reduir la petjada de carboni i envasos amb certificacions sostenibles.

Innovador

Facilitar l’aplicació del producte i que aporti noves funcionalitats en l’ús.

Activitats principals del projecte

 

Networking

Amb empreses del teu mateix sector amb els mateixos reptes i necessitats. També amb empreses i Centres de coneixement especialitzats en el sector del packaging.

Project Management

Estàs massa ocupat i no tens temps per gestionar-ho? No et preocupis nosaltres et farem la gestió complerta de tots els processos del Projecte.

 

Recerca de finançament

Com a membre del Clúster ens encarregarem de buscar convocatòries que puguin encaixar en el finançament del teu Projecte, i t’ajudarem en la redacció de la proposta. 

Troba la idea més innovadora

Les idees innovadores no sorgeixen soles.Les dinàmiques intercluster son fonts generadores de nous desnvolupaments i productes.

 

Coordinadors

Un Grup de professionals al teu servei

Enric Pedrós

Cluster Manager, Cluster FEMAC

Àlex Brossa

Cluster Manager, Packaging Cluster

Posat a treballar amb nosaltres

Volem que formis part del canvi.