ALTERITY GLOBAL

Altos Hornos de Vizcaya
Hiribidea 33, 48901 Barakaldo
Telf. + 34 944 374 922
Email: jsafont@alterityglobal.com

Contact: Mr. Xavier Safont

Alterity és una planta industrial de fabricació de bateries de liti especialitzada en el disseny, desenvolupament i fabricació de bateries per a maquinària industrial i vehicles elèctrics lleugers.

La missió de l’empresa és fabricar bateries adaptades a les necessitats dels seus clients pensant en allargar la seva vida útil.

L’estratègia de Alterity se centra en solucionar un problema futur i vital en la gestió dels residus generats per la utilització de bateries de liti. Per a això, Alterity desenvolupa tots els seus sistemes de bateries amb una perspectiva d’economia circular, assegurant que el cicle de vida de la bateria sigui el més eficient per a cada cas. I amb l’objectiu de poder atorgar una 2a vida de manera senzilla.

Alterity Global