LIMSA CORPO SL

Avda del Prat  21
08180 Moià (Barcelona)
Telf. + 34 936289887
Email: expo02@arvipo.net

Contact: Mr. Marc Piella

ARVIPO surt de la conjunció de tres paraules claus per entendre la nostra essència:
Arbre, Vinya i Poda.
Per a un treball dur i exigent es necessiten equips potents i resistents. En ARVIPO treballem dia rere dia innovant els nostres equips i provant nous materials per a resistir les més dures exigències de treball per al qual han estat dissenyats.
Tenim molta experiència construint màquines i aplicacions específiques per a l’agricultura. Els nostres punts forts són la innovació, la fiabilitat, el disseny, la robustesa i resistència dels nostres productes.

ARVIPO