EIMA Internacional compta amb uns números extraordinaris per a la 41 edició que acaba de tancar amb 235.614 visitants registrats. Hi va haver un gran nombre de visitants estrangers que arriben per confirmar la fira com un punt de mecanització agrícola de referència en l’escena mundial. Tecnologies, economia agrícola, així com la cooperació social en l’agricultura van ser alguns dels temes que van sortir a la superfície durant l’esdeveniment.

FEMAC, en les seves activitats internacionalització, va organitzar la participació dels membres del clúster. Així varem poder visitar Asperfarm SL, Centre Agrícola Bovi SL, Gepaval SL, ITC SL, JYMPA 1971 SL, Maquinària Agrícola Sola SL, i Ventura Màquines Forestals SL