L’agricultura al Marroc, representa el 14% del seu PIB , però empra el 43% de la població activa.

Amb el ” Maroc Pla Vert “, el Departament d’Agricultura del Marroc, pretén millorar la tecnologia en els camps marroquins, millorar la seva agricultura per tal d’aconseguir majors taxes de productivitat. Això suposa un gran suport social per a l’usuari final, l’agricultor,  amb subvencions de fins al 80% per a la compra de maquinària.

Espanya, per la seva proximitat, i per la seva knowhow en maquinària agrícola i les noves tècniques de cultiu, és un dels importadors més importants.

FEMAC, en línia amb el seu programa d’internacionalització i les bones relacions amb el Marroc, ha organitzat l’última missió comercial del 2014, del passat 15 al 19 de desembre.

Central Agrícola Bovi SL, JYMPA 1971 SL, Niubo Maquinària Agrícola SL i Sereva SL juntament amb Elisabeth Molina, en representació del Clúster FEMAC, van viatjar a Casablanca per tenir reunions de negocis, disposades prèviament. També van tenir l’oportunitat, per planificar una participació conjunta a per la propera edició de, SIAM en Mekness, l’abril de 2015