FEMAC Coopera amb el consorci TRACE KEI. Novembre 2017

El gerent del clúster FEMAC, el Sr. Enric Pedros, va visitar 7 Clústers diferents, en el marc del programa de mentoring  TRACE-KEI. El programa pretén millorar encara més les funcions de gestió del l’equip dels Clústers,  d’acord amb un procés d’aprenentatge que l’Enric Pedrós , amb més de 20 anys d’experiència,  proporciona a través d’un suport personalitzat. Les visites es van centrar en accions futures per millorar la gestió de clústers. El Sr. Pedros va conèixer el model de gestió de clústers existent, la missió i l’estratègia del clúster i va compartir la seva experiència en la gestió de clústers.

Durant les visites, es van tractar els següents temes:

  • Identificació i definició del model de gestió del clúster
  • Identificació de fortaleses i debilitats de l’estratègia de clúster existent
  • Compartir coneixements i pràctiques amb els administradors de clústers i els seus representants de comitès executius
  • Disseny i preparació del model de gestió de clústers i estratègia de clúster
  • Suggeriment d’eines per a la mesura de la seva gestió
  • Idees i suggeriments per a nous projectes i iniciatives
  • Compartir possibilitats per a la internacionalització

Com a resultat de les sessions de tutoria, el personal de gestió del clúster adquireix no només coneixements útils i experiència compartida en el desenvolupament d’estratègies de clúster, sinó també inspiració per desenvolupar la seva gestió a nivell d’excel·lència de cooperació i participació en noves iniciatives conjuntes.