GRAP

Universitat de Lleida. Campus de l’ETSEA
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida (SPAIN)
Telf. 0034 973 702861
Email : grap@udl.cat

El Grup de Recerca en Agricultura de Precisió, Agròtica i Agrotecnologia va nèixer l’any 2004 aglutinant investigadors de quatre organismes (Universitat de Lleida -UdL-, Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-, Universitat Politècnica de València -UPV- i Centre de Mecanització Agrària -CMA- del DAAM de la Generalitat de Catalunya). Tanmateix, els investigadors integrants porten més de 15 anys treballant conjuntament i constitueixen el grup de referència en Tecnologies per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris a nivell de tot l’Estat Espanyol, amb diverses patents i models d’utilitat en aquest àmbit. El grup també és pioner en el disseny d’equips robotitzats i intel·ligents per a la Ramaderia de Precisió, amb una de les primeres patents en aquest àmbit i diversos equips instal·lats al Canadà.

El grup de recerca està format per investigadors provinents de diversos àmbits, de tal manera que els coneixements i els camps d’aplicació que abasta són complementaris. Els investigadors de la Universitat de Lleida pertanyen al Departament d’Enginyeria Agroforestal i aporten al grup coneixements relacionats amb l’aplicació de sensors en agricultura, l’adquisició de dades i la seva interpretació, l’ús de models d’anàlisi geoestadística, l’automatització i el desenvolupament de tecnologies d’aplicació variable en maquinària agrícola, la implementació de sistemes GPS, i la modelització i el disseny de sistemes de suport a la presa de decisions.

Els membres de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de València aporten expertesa respectivament en el camp de la mecanització de la vinya i els cítrics, essent la seva línia bàsica d’actuació la incorporació de les noves tecnologies per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat dels tractaments fitosanitaris en aquests cultius.

Finalment, els investigadors del Centre de Mecanització Agrària aporten coneixements relacionats amb l’aplicació de productes fitosanitaris en fruiters i cultius baixos, així com una relació consolidada amb el sector agroindustrial d’equipament i maquinària. Aquesta composició facilita la multidisciplinarietat necessària per abordar la recerca i el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’agricultura i la ramaderia.

GRAP