INTECH 3D

Objectiu General
L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’un programari que permeti la monitorització dels processos relacionats amb la impressió 3D a les empreses fabricants de maquinària agrícola.
La solució es divideix en dues parts. Creiem que tot objectiu d’un bon programa hauria de passar bé per l’optimització dels processos productius, fer-los més eficients, és a dir reduint els costos de gestió relacional o augmentant la producció i / o l’anàlisi de la informació d’un negoci, utilitzant algoritmes i intel·ligència artificial, per poder prendre decisions d’una forma més encertada.
Per tant la nostra solució de programari, cobreix aquestes dues necessitats, en primer lloc:
1. Optimització logística dels processos productius. Una solució per optimitzar la logística d’impressions: controlar les cues d’impressions generades, controlar múltiples màquines, posada en marxa de maquinari possible, control de material d’alimentació, monitoratge de la impressió, control dels costos variables de la peça així com anàlisis financeres associats a costos de producció.
2. Anàlisi de les Bases de Dades d’impressions i aplicació d’intel·ligència artificial. L’altra solució és directament aplicada a la imatge G-Code, optimitzant el temps d’impressions, el material i el material utilitzat per a la peça en qüestió.

Objectius específics

  • Definir variables de disseny adequades i estudiar la seva influència en l’acompliment global del programari
  • Definir variables de referència que permetin descriure i caracteritzar el programari i el seu acompliment, per comparar així la seva aplicació versus diferents sectors
  • Dissenyar un sistema senzill, versàtil, tractant de reduir al màxim els costos en el seu disseny i funcionament, però sense detriment d’un bon funcionament.