IRTA

IRTA Lleida
Parc de gardeny, s/n – edifici Fruitcentre
25003 Lleida
Teléfono: 973 03 28 50
Email: irta@irta.cat

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril,del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.

La missió de l’IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels secctors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

IRTA