MISSIÓ EMPRESARIAL A LA XINA – del 15 al 18 de Juny 2017

DELEGACIÓ NATUREEF

HUAN PING & ENRIC PEDRÓS

Del 15 al 18 de juny, una delegació empresarial europea i membres del Consorci Natureef i liderats per la FEMAC, visiten vàries ciutats xineses,  per a establir acords de col·laboració en el camp de la gestió eficient dels recursos naturals. A la ciutat de Beijing, Enric Pedrós en representació del Consorci Natureef, va signar tres acords de col·laboració, un d’aquests es va signar amb China International Technology Transfer Center, el qual es va dur a terme per establir una representació de Natureef a Xina; un altre dels acords va esser amb China High-Tech Industrialization Association Space Engineering Breeding Aliance, aquest busca augmentar la base de coneixements, contribuir i ajudar a tots dos països en la seva recerca del desenvolupament de tecnologia agrícola per als ciutadans; i l’últim dels acords va produir-se amb l’empresa Beijing BBEF Electronics Group Co.,Ltd. el qual tractarà de millorar les capacitats tecnològiques i el desenvolupament de parcs i projectes tecnològics transversals, específicament entre l’agricultura i els recursos naturals, millorarà la base de coneixements, i ajudarà els dos països a desenvolupar tecnologies verdes i netes.

La delegació de Natureef,  estava  formada per empreses de sectors agrícoles i relacionats amb les tecnologies en l’ús eficient dels recursos naturals. Per part de Dinamarca , va estar representada pel Sr. Claus Mortensen, Project Manager del Clúster  INBIOM, i per part de Bulgària, el Clúster GREEN SYNERGY, va estar presidida per la Sra. Liyana Adzharova.

A través d’aquesta iniciativa de treball entre Natureef i empreses xineses es pretén dissenyar mecanismes per col·laborar entre els diferents sectors, de manera global, entre clústers i negocis en l’àmbit de l’agricultura i l’ús eficient i protecció dels recursos naturals. A més, el projecte Natureef també busca connectar Xina i Europa per aconseguir intercanvis de tecnologies, oportunitats de negoci, accés al mercat i desenvolupament de polítiques mediambientals.Per la part que pertoca a Europa, Natureef facilitarà l’accés al mercat de la Xina i la internacionalització de les Pimes europees emprant la difusió de les tecnologies innovadores de les quals disposen. Pel costat xinès, oferirà oportunitats perquè la indústria, la investigació i la política xineses treballin amb Europa per formular nous procediments d’utilitzar i protegir els recursos naturals de la Xina que s’estan extenuant progressivament.

Actualment s’estan planificant els passos següents, i es centraran en projectes conjunts sota l’empara de Natureef China, el qual està previst que es constitueixi per la zona de Huai’an, gràcies a associacions entre Natureef, el municipi de Huai’an  i el Centre Internacional de Transferència de Tecnologia de Xina.